English
SEEALLSERVICES
Virtual Examination Room

Virtual Examination Room

Konsultasjonsportal

Hvorfor trenger du VER?

  • Lege tilgjengelig på 15 sekunder langs hele kysten
  • Samhandling med helsepersonell i sanntid
  • Akutte hendelser / uavklarte hendelser
  • Helseovervåkning av ansatte
  • Dokumentasjon og beslutningsstøtte
  • 24/7-365 Vaktlege alltid tilgjengelig

I pakken:

  • Ipad, nettbrett eller PC. Mobil fungerer også.
  • Evt medisinteknisk utstyr (flere valg)
  • Avtale med OHS vaktlegetjeneste 24/7-365