English
SEEALLSERVICES

Fagsamlinger

Bli med 31 mai og 1 juni.

OHS arrangerer fagsamlinger for plattformsykepleiere, beredskapsansvarlige, HMS-ansvarlige og vaktleger. Hovedformålet er erfaringsutveksling basert på konkrete medisinske case og beredskapsmessige forhold.

Dette planlegges og utføres i samarbeid med våre oppdragsgivere som gir føringer på aktuelt innhold.

Se vårt arrangement for 2023 på LinkedIn

Offshore Health Services AS arrangerer sin årlige fagsamling i Stavanger 31.mai og 1. juni 2023.


Dag 1 På SEARCH i Sandnes: Trening i akuttmedisinske behandlingsprosedyrer, for eksempel stabilisering og transport av hardt skadde.
Nytt av året er øyeskader og vanlige øyesykdommer.


Dag 2 er konferanse og erfaringsutveksling med dyktige forelesere og interessante tema.
Fjorårets fagsamling ble av deltakerne vurdert til 4,66 av 5 mulige poeng.